Welkom

Welkom op de site van ‘It Lemieren’, het Friese woord voor ochtendgloren.

It Lemieren is per 31-7-2018 gefuseerd met de Master Fennemaskoalle in Tytsjerk.
Het gebouw van It Lemieren is niet meer in gebruik.