Op it Lemieren informeren we onze ouders via www.mijnschoolinfo.nl. U kunt niet via bovenstaand inlogscherm inloggen, u dient gebruik te maken van de volgende link:

https://itlemieren.mijnschoolinfo.nl/

Let op! Voordat u van deze dienst gebruik kan maken, dient u zich eerst te registreren. U hebt hierover informatie ontvangen. Registreren kan via de volgende link:
https://itlemieren.mijnschoolinfo.nl/registreren

Ook onze schoolkalender en agenda is alleen nog maar te raadplegen via mijnschoolinfo.nl. Dit om verwarring te voorkomen...